UniqueTech Sert Dolgu Aşınma Plakaları

UNIQUETECH şiddetli abrazyon ve erozyonala birlikte orta şiddette darbeye de dayanıklı Kompozit Aşınmaz Plakaları tamamen yerli ham madde ve teknolojiler kullanılarak üretilmektedir.

UniqueTech Aşınma Plakaları

UniqueTech Kromkarbür ve Bor alaşımlı aşınma plakaları üstün yapısal ve metalurjik özellikleri ile çok zorlu ve aşındırıcı ortamlarda zamana meydan okuyan, aşınmaya dayanıklı yapısal malzemelerdir. Sıradan çelik sacların 40 katına kadar, ısıl işlemli sert sacların 6 katına kadar dayanım göstermektedirler.
Çimento, Enerji Üretimi, Cam, Madencilik, Metalurji, Makine İmalatı sektörlerinde aşındırıcı ortamlarda ‘’ Aşınmaz Plakaları’’ sıradan çelik sacların ve ısıl işlemli sertleştirilmiş sacların kullanım ömürlerinin çok üzerinde dayanım gösterdiklerinden, bütün dünyada artan miktarlarda tüketilmeye başlanmıştır.


UNIQUETECH ALAŞIMLARININ ÖZELLİKLERİ
UniqueTech Aşınmaz Plakaları Çelik sacın üzerine Bor,Krom, Karbon, Mangan, Silisyum, Molibden, Niobyum alaşımlı , sert dolgu metali ile özel bir Hibrid Kaynak Teknolojisi kullanılarak doldurulması ile üretilir.
Krom karbürleri (Cr,Fe)7C3 ve Bor karbürleri demir-krom-mangan matriksine dağılmış durumdadır.Sert dolgu alaşımın yaklaşık %30’u krom ve krom karbürleri halindedir.Karbür kristalleri üç boyutlu hegzagonal tanecikler halinde metalografik incelemelerde aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi görüntülenmektedir.
Fe-Cr-C alaşımları mikro yapı incelemeleri, bunların ötektik,hypo-ötektik ve hiper-ötektik yapıda olduklarını göstermiştir.Bu Karbon konsantrasyonlarında(≥3-4) M7C3 primer karbürler yüksek miktarlarda oluşmaktadır.Aşırı sert M7C3(1600HV) tanecikleri,tane sınırlarında çatlaklar oluşturarak austenit ve bazı alaşımlarda austenit + martensit ile çevrelenmektedir.
UNIQUETECH aşınmaz plakaları çok şiddetli erozyon ve abrazyon ortamlarında güvenle kullanılacak en nitelikli çözümdür. UNIQUETECH plakaların olağan dışı abrazyon ve erozyon dayanımı öncelikle alaşımındaki yüksek orandaki Krom ve Krom karbür konsantrasyonundan ve karbür tanelerinin iriliğinden, aynı zamanda da matriksin tokluk ve sertliğinden kaynaklanmaktadır.

STANDART PLAKA CİNS VE BOYUTLARI:


Standart Plakalar kontinü sistemde imal edilerek 2950 X 1460 mm ölçülerinde Kesilerek satışa sunulmaktadır. UNIQUETECH Kompozit Aşınmaz Plakaları her kalınlıkdaki ST 37, H2, ST 42, ST 52, Paslanmaz çelik taban sacı üzerine imal edilebilmektedir. Taban sacı 5,0 mm ‘den, 20,0 mm’ ne kadar, Sert kaplama 3,0 mm’den , 15,0 mm’ ne kadar olan kalınlıklarda kontinü üretim yapılmaktadır.
Talep üzerine istenilen kalınlık ve ölçülerde aşınma plakası imalatı ve aşınma plakasından mamul boru,kanat, flanş vs.gibi nihai ürünler , Laser ve Plasma kesme işlemleri de yapılmaktadır.

UNIQUETECH PLAKALARIN KESİLMESİ, İŞLENMESİ VE KAYNAĞI ;

UNIQUETECH alaşımlarının kimyasal özellikleri ve sertliği nedeniyle alışıla gelmiş metodlarla kesilmesi ve işlenmesi olanaksızdır. Alaşımın yüksek krom yüzdesi nedeniyle oksi-alev şalomesi ile kesmek mümkün değildir.Kenarlar abrasif diskler ile kısman taşlanabilir.Plasma-ark ve laser kesim en uygun ve yaygın kesim şeklidir. ST 37-42 -52 Taban sacının kaynağı bazik ve alaşımlı bazik elektrodlar kullanarak yapılır. Sert Yüzün kaynağı ise benzer kompozisyondaki krom karbür tip sert dolgu kaynak elektrodları , yada özlü kaynak telleri ile yapılabilir.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
UNIQUETECH sert plakaları genellikle çimento sanayi, termik santraller, demir-çelik sanayi, madencilik, cam sanayi, dekapaj ve hafriyat sektöründe, petrol endüstrisi, kağıt sanayi hydro-pulper laynerlerinde, şütler,şüt laynerleri,fan kanatları,vidalı konveyorlerde, boru yapımında, konveyor laynerlerinde, loderlerde, loder laynerlerinde, kepçe ve dişlerde ,damperlerde, kırıcılarda, öğütücülerde, siklonlarda, kül tasima sistemlerinde, kömür, çimento, kum nakil sistemlerinde, dirseklerde, sıyırıcılarda, yükleme ızgaralarında, bloverlerde, yüksek fırınlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.