İMALAT SEKTÖRÜNE YÜKSEK TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNAN UNIQUE TECH MÜHENDİSLİK TEKNİK MÜDÜRÜ OSMAN KIRLI İLE REPORTAJ YAPTIK .

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 12 YIL FARKLI POZİSYONLARDA GÖREV YAPIP EN SON KALIPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ ÜSTLENEN YÜKSEK MÜHENDİS OSMAN KIRLI , UNIQUE TECH MÜHENDİSLİK’TE TEKNİK MÜDÜR OLARAK ÇALIŞMA HAYATINDA DEVAM EDİYOR.

Firmanız ve faaliyet gösterdiğiniz alanlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Firmamız 2016 yılında Kocaeli Çayırova’daki yeni fabrikası na ‘en son teknoloji’ ekipman yatırımını yaparak taşındı. Yeni yatırımla beraber Türk Sanayisine Lazer ile yüzey sertleştirme ve Lazer Cladding (Dolgu) hizmetlerini sunmaktayız. Konusunda uz- man, tecrübeli profesyonel bir ekip oluşturduk. Firmamız ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.

Lazerle Yüzey Sertleştirme ve Lazer Cladding uygulaması ve avantajlarından bahsedebilir misiniz ?

Lazer ile sertleştirme; kalıpçılık sanayii ,metal işleme, ma- kine imalat sektörü, havacılık, uzay, savunma sanayisi, madencilik  sektörlerinde söz konusu malzemenin bölgesel olarak sertleştirilmesinde kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Ülkemizde bu yöntem maalesef kalıpçılık sektörü haricinde diğer sektörlerde yeterince bilinmemektedir. Yöntemin en büyük avantajı sertleştirme sonrasında parça üzerinde şekil değişimi olmamasıdır.. Bu sayede, iş parçasında geleneksel sertleştirme işlemleri sonrası yapılmak zorunda olan finish operasyonları ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

Yöntem tüm sertleştirilebilir çeliklerde ve bunların karşılığı döküm kalitelerinde sorunsuz uygulanabilmektedir.

Sertleştirme işlemi sırasında malzeme üzerindeki yüzey sıcaklığı kontrol edilmekte , bu sayede homojen ve max. sertlik değerleri elde edilmektedir.

Lazer sertleştirme yöntemi ile iş parçası yüzeyinde elde edilen sertleştirilmiş bölgenin ölçüleri seçilen optik ve proses parametrelerine bağlı olarak değişmekle beraber değerler  iz genişliği 45 mm ve sertlik derinliği  max 2 mm mertebesindedir.

Lazer cladding (kaplama veya dolgu) yöntemi ise ,kontrollü bir şekilde bir yüzeye bir malzemenin ilave edilmesi için kullanılan bir tekniktir. özel bir toz ilavesi ile iş parçasının bölgesel olarak korozyon ve yıpranmaya dayanıklı hale getirilmesi ve iş parçası yüzeylerinde tamir amaçlı olarak kullanılmaktadır. Seçilen dolgu(kaplama) cinsine göre hazırlanan toz akımı ,odaklanmış bir lazer ışını ile ergitilerek hedef yüzey üzerine pükürtülerek yüzey üzerinde kaplama(dolgu) yapılır.

Laser cladding uygulaması ülkemizin birçok ihtiyacını karşılacak yeni bir teknolojidir. çok yüksek sertliklerde  (3100 HV) dolgular yapılabildiği gibi yüksek sıcaklarda korozyon dayanımı gerektiren veya,deniz suyuna maruz kalan parçalarda  ve ayrıca mekanik yüke maruz kalan malzemelerin  aşınma dayanımı artırmak için tercih edilen bir uygulamadır.

İşlemin bazı avantajları ise ; İstenilen ek kaplama malzemeleri problemsiz olarak yüzeye hem mekanik hem de kimyasal bağ ile bağlanması bebebiyle kaplamada kalkma kopma gibi problemler olmadan  yapılabilmektedir. Nikel  ve kobalt bazlı alaşımlar , tungsten karbür , krom karbür ve seramik alaşımları , paslanmaz çelik gibi  farklı malzemeler yüzey üzerine kaplama yapılabilir. Dolgu işlemi sonrası kaplamada gözenek problemi olmamaktadır. Minimal ısı girişi ile ısıdan etkilenen bölge alanı çok azdır. Ayrıca min. ısı girişi iş parçasını minimum bozulmasına neden olur ve çoğunlukla ek düzeltici işleme ihtiyaç duyulmamaktadır.

Her iki uygulamada  da 9000x9000x 5000 mm ölçülerinde kabinimiz içinde , 6 eksenli robot ve 3 boyutlu programlama ile istenilen karmaşıklıktaki ve büyükte çalışma parçasına işlem yapabilmekteyiz .

Aynı zamanda bu iki yöntemin diğer büyük avantajı ise fiyatlandırmanın iş parçasının ağırlığından ve hacminden bağımsız oluşudur. İş parçası üzerinde lokal işlemler yapılabilmekte ve  böylelikle fiyatlandırmada optimum çözümler sunulmaktadır.

Yaptığınız hizmet standart mı yoksa müşterilerinize özel çözümler sunuyorsunuz ?

Sanyimiz Laser sertleştirme ve laser cladding uygulamalarını yeni tanımaya başladı. Türkiyede bu kapsamda AR-GE çalışmaları henüz tamamlanmış değil. Şu anda çeşitli sektörlerin önde firmalarıyla AR-GE çalışmaları yürütmekteyiz ve bu kapsamda oldukça fazla mesai harcıyoruz . Bu süreçte yürüttüğümüz bazı projeler sonuçlarını vermeye başladı. Maliyet azaltma ve ömür uzatma konularında oldukça iyi veriler elde ettik. Ayrıca sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve çözüm üretmek bizim açımızdan oldukça gurur verici.

Hizmet ettiğiniz Türk ima- lat sektörünü değerlendirir misiniz?

Türk imalat sektörünün tekno- lojisi yüksek ürünlere yönelmesi gerekmektedir. Bilgisayar ima- latı, elektronik ve optik ürünle- rin imalatı, Hava ve uzay araç- ları ilgili makinelerin imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürün- lerin imalatı, Silah ve mühimmat imalatı gibi ürünler üretmek zo- rundadır . Bütün proseste kallifiye insan günü yanında  yüksek teknolojili ürünler – hizmetler kullanarak kalitelerini arttırmaları lazım.

Uluslararası arenada Türk sanayisinin  yeri nere de sizce nerede olmalıdır?

Gelişmiş ülkelerin ekonomik geçmişine bakıldığında, temel itici gücün sanayi sektörü olduğu bilinmektedir. İleri ekonomilerin gelişme paterni sanayi sektörünün üretim, istihdam, dış ticaret ve benzeri alanlardaki payının arttığını göstermektedir.

Dolayısıyla Türkiye’de sanayi sektörünün, özellikle de imalat sanayiinin verimli, katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir sektör olması önem arz etmektedir.

Bu nedenle imalat sanayii, ekonomik gelişmenin motoru olarak kabul edilmeli ve imalat sanayiini teşvik edici politikalara ağırlık verilmelidir.

Türk sanayisi, günümüzde GSYİH‘nın %27’sini, ihracatın yaklaşık %93’ünü oluşturmaktadır. Hazırlanan beşer yıllık kalkınma planlarında, sanayi sektörünün GSYH içindeki payını artırmak temel hedef haline gelmeli , firmaların markalaşması ve global oyuncu haline dönüşmesini sağlayıcı politikalar desteklenmelidir.

Bunun yanında sektörümüzün yüksek tek- nolojiyi üretebilmesi ve rekabet gücünün artırılabilmesi için yüksek teknoloji ile desteklenmesi gerekmektedir.