UniqueTech Mühendislik Ltd

UniqueTech Engineering Ltd., 2015 yılında Çayırova Kocaeli'nde kurulmuş, özel lazer kaplama ve lazer sertleştirme sağlayıcısı haline gelmiştir. UniqueTech Engineering Ltd., damgalama aletlerinin satın alınması, proje yönetimi ve ev hattı entegrasyonu için sağlam Mühendislik ve Tasarım çözümleri sunmaktadır.

UniqueTech Engineering Ltd. deneyimlerini Almanya’nın ve Türkiye'nin en büyük şirketlerine sunduğu lazer kaplama ve sertleştirme hizmetlerinden edinmiştir. Sağladığı yeni ve yenilikçi çözümleri pek çok endüstriye hizmet sunmaktadır.


Laser Sertleştirme ve Lazer Dolgu

LAZER YÜZEY SERTLEŞTİRME

Lazer yüzey sertleştirme, içeriğinde %0,2’den fazla karbon bulunan çeliklere ve dökme demirlere uygulanan bir ısıl işlem prosesidir. Sertleştirme işlemi için parça yüzeyi ergime sıcaklığının altında bir değere kadar (900-1400○ C), saniyede 1000K sıcaklık artışı ile ısıtılır. Hedeflenen sıcaklığa ulaşıldığı zaman lazer ışını, yüzeye normalinden bakarak, sabit hızla ilerlemeye başlar. İşlem boyunca yüzey sıcaklığı pyrometre ile sistem tarafından sürekli takip edilir ve lazer gücündeki küçük değişiklerle sıcaklık sabit tutulur. Lazer ilerledikçe yüzeye, işlem yönü boyunca homojen bir ısı dağılımı olur. Yüksek sıcaklık, parçanın atomlarının kafes yapısının değişmesine neden olur ve östenitik yapı elde edilir. Lazer ışını ısıtılan bölgeyi terk ettiği anda, aşırı yüksek hızda ısınma nedeniyle hala soğuk kalmış olan parçanın iç kısmına doğru ısı transferi gerçekleşir ve yüzey aniden soğur. Bu hızlı soğuma malzemenin kafes yapısının eski haline dönmesine engel olur ve yüzeyde, yüksek sertlik değerlerine sahip olan martenzitik yapı oluşur.

LASER DOLGU

Lazer dolgu, bir malzeme üzerine, lazer ile ergitilmiş toz püskürtülerek yapılan dolgu (kaplama) işlemidir. İşlemde lazer tarafından bir ergime havuzu oluşturulur ve ana materyal ile püskürtülen toz, bu havuzda birbiri içinde karışır. İşlem sonucunda ana malzeme – kompozit yapı – kaplama yüzeyi olmak üzere üç katmanlı bir yapı oluşur. Lazer cladding dolgu tabakanın ana malzemeye tutunma gücü açısından var olan en sağlam kaplama türüdür.

Nothing found.